Auktorisation av utbildningsföretag

Ansökan om medlemskap och kvalitetsauktorisation görs via detta webbformulär. Läs nedan för information om vad auktorisationsmodellen innebär.

Kvalitetsauktorisation – garanti för god kvalitet
Utbildningsföretagen är den enda branschorganisationen som auktoriserar svenska utbildningsföretag. Auktorisationen är en garanti för god kvalitet inom vuxenutbildningen. Den gör det lättare för utbildningsköpare och deltagare att värdera de tjänster som erbjuds.

Syftet med Utbildningsföretagens auktorisation är i korthet att påverka och höja kvaliteten i branschen. Kunderna vet genom auktorisationen att de företag som de anlitar är seriösa och håller god kvalitet, att man har rutiner för kvalitetssäkring och rutiner för åtgärder i de fall klagomål ändå uppstår.

Den som anlitar tjänster av ett auktoriserat utbildningsföretag har en trygghet i att Utbildningsföretagen har granskat företaget.

Framtagning av ny auktorisationsmodell
När Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag (SAUF) gick samman med Almega Utbildningsföretagen under 2017 togs beslutet om att uppdatera SAUF:s befintliga auktorisationsmodell och skärpa kraven både för medlemskap och kvalitetsauktorisation. Den nya modellen togs fram under hösten 2017-vintern 2018 och öppnade för ansökningar den 3 april 2018.

Tidigare medlemmar i SAUF är idag auktoriserade enligt SAUF:s gamla modell för auktorisation. Övriga medlemmar i Utbildningsföretagen är inte auktoriserade utbildningsföretag. Utbildningsföretagen kommer att auktorisera företag enligt den nya modellen i tre parallella processer, från och med den 3 april 2018:

1. Gamla SAUF-medlemmar med befintlig SAUF-auktorisation. Målbild: Att samtliga som uppfyller kraven blir auktoriserade enligt den nya modellen under 2018. De nya medlemsvillkoren träder i kraft 1 januari 2019.
2. Gamla medlemmar i Utbildningsföretagen utan auktorisation. Målbild: Att samtliga som uppfyller kraven blir auktoriserade till halvåret 2019. De nya medlemsvillkoren träder i kraft 1 januari 2019.
3. Helt nya medlemmar. Ansökan om medlemskap och kvalitetsauktorisation behandlas löpande.

Här hittar du en lista över samtliga kvalitetsauktoriserade medlemmar och status på deras medlemskap.

Följande tabell synliggör de viktigaste skillnaderna mellan SAUF:s tidigare modell för auktorisation och Utbildningsföretagens nya modell för kvalitetsauktorisation.

Utbildningsföretagerns nya modell för medlemskap och kvalitetsauktorisation
Medlemskap i Utbildningsföretagen förutsätter inte att man kvalitetsauktoriserar sitt utbildningsföretag, men vi strävar långsiktigt efter att att alla våra medlemsföretag ska auktoriseras. Därför begär vi också vid en medlemsansökan in det grundläggande underlaget enligt auktorisationens kvalitetskriterier.

Här kan du läsa våra Villkor för medlemskap i Utbildningsföretagen. Dessa villkor gäller för alla befintliga medlemmar från 1 januari 2019. Nya medlemsansökningar från 3 april 2018 skall uppfylla dessa villkor.

Kriterier för kvalitetsauktorisation
Om vi vid vår första bedömning av det inskickade underlaget bedömer att företaget uppfyller våra kriterier för kvalitetsauktorisation tar vi kontakt med företaget för att påbörja en kvalitetsauktorisation. Som auktoriserat utbildningsföretag har medlemsföretag rätt att använda vår särskilda märke som visar att man uppfyller våra kriterier för kvalitetsauktorisation.

Ansökningsprocessen
Ansökningsprocessen tydliggörs i denna processkarta.

Det ansökande företaget börjar med att fylla i ansökningshandlingar och självdeklaration (se nedan) och samla ihop de bilagor som efterfrågas. Materialet skickas in digitalt till adress som anges nedan.

Därefter gör Utbildningsföretagens kansli en första bedömning av materialet. Om ansökan är komplett beslutar Utbildningsföretagens kansli om medlemskap ska beviljas inom 2 veckor.

Parallellt handläggs den inkomna självdeklarationen avseende kriterier för kvalitetsauktorisation. Detta är en längre process som kräver analys av Utbildningsföretagens auktorisationsnämnd samt beslut i Utbildningsföretagens styrelse.

Om kvalitetsnivån vid granskningen bedöms klara auktorisationskraven bokas tid för verksamhetsbesök då Utbildningsföretagens kvalitets- och autkorsationschef gör en granskning av företaget utifrån de inskickade handlingarna.

Efter granskningen förbereder Utbildningsföretagens kansli beslutsunderlag för auktorisationsnämnden att ta ställning till. Efter auktorisationsnämndens sammanträde kommer Utbildningsföretagens styrelse att formellt bifalla eller avslå ansökan om att bli auktoriserat utbildningsföretag enligt nämndens rekommendation.

Här kan du ladda ned samtliga ansöknings- och auktorisationsdokument:
a) Stadgar för Almega Utbildningsföretagen
b) Utbildningsföretagens auktorisationsnämnd
c) Kriterier för kvalitetsauktorisation
d) Utbildningsföretagens allmänna leveransvillkor inklusive biträdesbestämmelser
(e) Utbildningsföretagens etiska regler
(f) Effekten av utbildningarnas genomförande
(g) Utbildningsföretagens återkommande granskning
(h) Tillsyn
(i) Kandidatföretag
(j) Auktorisationsprocessen

Ansök om medlemskap och kvalitetsauktorisation i Utbildningsföretagen
Ansökan om medlemskap och kvalitetsauktorisation görs via detta webbformulär.

Vill du veta mer?
Kontakta Johan Winsborn, kvalitets- och auktorisationschef på Almega Utbildningsföretagen om du vill veta mer om medlemskapet eller behöver stöd att slutföra din ansökan.

 

Kontaktpersoner i Utbildningsföretagen

Anna Romare

Förhandlare
Utbildningsföretagen

Anna arbetar som förhandlare/rådgivare och är avtalsansvarig för Utbildningsföretagen inom Almega Tjänsteförbunden.

Christer Hammar

Vice styrelseordförande Utbildningsföretagen
AcadeMedia

Christer Hammar är chef för AcadeMedias vuxenutbildning och styrelseordförande i Utbildningsföretagen.

Fredric Skälstad

Branschchef
Utbildningsföretagen

Fredric Skälstad är branschchef för Almega Utbildningsföretagen

Hans-Otto Halvorsen

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
Lernia

Hans-Otto Halvorsen är divisionschef på Lernia och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

hans-otto_halvorsen_lernia_200x200

Johan Winsborn

Kvalitets- och auktorisationschef
Utbildningsföretagen

Johan Winsborn är kvalitets- och auktorisationschef på Utbildningsföretagen.

0a17d6c

Jonas Jegers

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
FEI

Jonas Jegers är försäljningschef på FEI och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

unknown

Josef Nagy

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
Montico

Josef Nagy är affärsutvecklingschef och vice VD på Montico och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

Katharina Sjögren-Edström

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
Astar

Katharina Sjögren-Edström är Affärsområdeschef för Astar inom Thoréngruppen och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

namnlost-2-5

Pia Andersson

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
Astrakan Strategisk Utbildning

Pia Andersson är VD på Astrakan Strategisk Utbildning och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

namnlost-2-4

Pär Lager

Styrelseordförande Utbildningsföretagen
Academy

Pär Lager är styrelseordförande och bland annat Academy och Vinter och styrelseledamot i Plan Sverige, rådgivare, talare och författare. Pär är styrelseordförande i Utbildningsföretagen.

namnlost-2-2

Tommy Persson

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
IHM Business School

Tommy Persson är affärsområdeschef Yrkeshögskola på IHM och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

tommy_persson