Vår auktorisationsstämpel är här

Bästa före detta medlem i SAUF (och nuvarande medlem i Utbildningsföretagen)!

Vi har efter sammanslagningen sett ett behov av att synliggöra medlemmarnas auktorisation på ett bra sätt. I SAUF gjordes detta enkelt genom branschorganisationens namn och logotypen: Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag.

Vi har därför under hösten tagit fram en ”stämpel”, ett märke för certifierade och auktoriserade utbildningsföretag att kunna använda i sin marknadsföring. Den färdiga stämpeln finns som bifogad fil och, eftersom ni är ett av SAUF tidigare auktoriserat medlemsföretag, får användas omedelbart. SAUF:s logotyp ska därmed också inte längre användas.

Under hösten pågår också som tidigare meddelats om ett omfattande arbete att se över, skärpa och modernisera SAUF:s nuvarande auktorisationskrav för den nya gemensamma organisationen. Arbetsgruppens resultat kommer att skickas på remiss till samtliga medlemmar under december. Givet att styrelsen kan ta beslut om den nya modellen snarast därefter, kommer sedan samtliga medlemmar auktoriseras enligt den nya modellen med start i januari 2018 enligt följande tidsschema:

Kvartal 1-2: Medlemmar utan auktorisation (dvs ”gamla” medlemmar från Utbildningsföretagen) samt SAUF-medlemmar med auktorisation som gått ut under 2017.
Kvartal 2-3: SAUF-medlemmar med auktorisation som går ut under 2018.
Kvartal 3-4: SAUF-medlemmar med en auktorisation som går ut senare än 2018.

Tidplanen kan komma att justeras.

Föreslaget material för den nya auktorisatonsprocessen kommer som meddelats ovan att skickas ut på remiss i december.

Med vänliga hälsningar
Johan Winsborn
Auktorisationschef på Almega Utbildningsföretagen

Kontaktpersoner i Utbildningsföretagen

Anna Romare

Förhandlare
Utbildningsföretagen

Anna arbetar som förhandlare/rådgivare och är avtalsansvarig för Utbildningsföretagen inom Almega Tjänsteförbunden.

Christer Hammar

Vice styrelseordförande Utbildningsföretagen
AcadeMedia

Christer Hammar är chef för AcadeMedias vuxenutbildning och styrelseordförande i Utbildningsföretagen.

Fredric Skälstad

Branschchef
Utbildningsföretagen

Fredric Skälstad är branschchef för Almega Utbildningsföretagen

Hans-Otto Halvorsen

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
Lernia

Hans-Otto Halvorsen är divisionschef på Lernia och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

hans-otto_halvorsen_lernia_200x200

Johan Winsborn

Kvalitets- och auktorisationschef
Utbildningsföretagen

Johan Winsborn är kvalitets- och auktorisationschef på Utbildningsföretagen.

0a17d6c

Jonas Jegers

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
FEI

Jonas Jegers är försäljningschef på FEI och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

unknown

Josef Nagy

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
Montico

Josef Nagy är affärsutvecklingschef och vice VD på Montico och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

Katharina Sjögren-Edström

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
Astar

Katharina Sjögren-Edström är Affärsområdeschef för Astar inom Thoréngruppen och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

namnlost-2-5

Pia Andersson

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
Astrakan Strategisk Utbildning

Pia Andersson är VD på Astrakan Strategisk Utbildning och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

namnlost-2-4

Pär Lager

Styrelseordförande Utbildningsföretagen
Academy

Pär Lager är styrelseordförande och bland annat Academy och Vinter och styrelseledamot i Plan Sverige, rådgivare, talare och författare. Pär är styrelseordförande i Utbildningsföretagen.

namnlost-2-2

Tommy Persson

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
IHM Business School

Tommy Persson är affärsområdeschef Yrkeshögskola på IHM och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

tommy_persson