Upphandling med fokus på resultat

Den offentligfinansierade vuxenutbildningen utförs på kommunal nivå, som arbetsmarknadsutbildning hos Arbetsförmedlingen samt inom ramen för Yrkeshögskolan. Graden av upphandling skiljer sig åt mellan de olika systemen, men exempelvis utförs 30 procent av Svenska för Invandrare och 42 procent av Kommunal vuxenutbildning av externa utförare. Dessa utförare kan vara både utbildningsföretag och studieförbund.

Utbildningsföretagen arbetar med att stärka upphandlingarna så att de genomförs med resultat i fokus. Här är valfrihetssystem särskilt viktiga. Genom att aktörer med god kvalitet kan verka under längre tidsperioder så länge de uppfyller kvalitetskraven skapas bättre förutsättningar att bygga upp verksamheter med god kvalitet och mer långsiktiga arbetsförhållanden.

I mindre kommuner är dock traditionell upphandling oftast det enda alternativet. Här kan utbildningsföretag skapa ökat mervärde för kommunen genom att tillhandahålla ett större utbud av kurser och mer flexibilitet än när utbildningen utförs i kommunal regi.

Policyståndpunkter:

  • Att verka för att fler upphandlingar sker med valfrihetssystem
  • Att uppföljningen av resultaten stärks i både offentlig och privat regi, exempelvis genom att SCB åläggs att samla in statistik på deltagarnas status efter utförd vuxenutbildning.
  • Utbildningarna ska leda till arbete eller andra studier. Upphandlande kommun eller myndighet ska inte betala för utbildningar som leder till inaktivitet.

Kontaktpersoner i Utbildningsföretagen

Anna Romare

Förhandlare
Utbildningsföretagen

Anna arbetar som förhandlare/rådgivare och är avtalsansvarig för Utbildningsföretagen inom Almega Tjänsteförbunden.

Christer Hammar

Vice styrelseordförande Utbildningsföretagen
AcadeMedia

Christer Hammar är chef för AcadeMedias vuxenutbildning och styrelseordförande i Utbildningsföretagen.

Fredric Skälstad

Branschchef
Utbildningsföretagen

Fredric Skälstad är branschchef för Almega Utbildningsföretagen

Hans-Otto Halvorsen

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
Lernia

Hans-Otto Halvorsen är divisionschef på Lernia och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

hans-otto_halvorsen_lernia_200x200

Johan Winsborn

Kvalitets- och auktorisationschef
Utbildningsföretagen

Johan Winsborn är kvalitets- och auktorisationschef på Utbildningsföretagen.

0a17d6c

Jonas Jegers

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
FEI

Jonas Jegers är försäljningschef på FEI och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

unknown

Josef Nagy

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
Montico

Josef Nagy är affärsutvecklingschef och vice VD på Montico och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

Katharina Sjögren-Edström

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
Astar

Katharina Sjögren-Edström är Affärsområdeschef för Astar inom Thoréngruppen och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

namnlost-2-5

Pia Andersson

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
Astrakan Strategisk Utbildning

Pia Andersson är VD på Astrakan Strategisk Utbildning och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

namnlost-2-4

Pär Lager

Styrelseordförande Utbildningsföretagen
Academy

Pär Lager är styrelseordförande och bland annat Academy och Vinter och styrelseledamot i Plan Sverige, rådgivare, talare och författare. Pär är styrelseordförande i Utbildningsföretagen.

namnlost-2-2

Tommy Persson

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
IHM Business School

Tommy Persson är affärsområdeschef Yrkeshögskola på IHM och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

tommy_persson