Skillnader mellan SAUF:s och Utbildningsföretagens auktorisationsmodeller

 SAUF:s gamla auktorisationsmodell (2008)Almega Utbildningsföretagens nya modell för kvalitetsauktorisation (2018)
Kompetensbehov. Utbildningsföretaget har god kunskap om de kompetensbehov som finns inom de yrken och yrkesroller som man erbjuder utbildningar inom.Nej.Ja.
Relevanta utbildningar. Utbildningsföretaget säkerställer arbetsmarknadsrelevans i sina utbildningar.Nej.Ja.
Struktur. Utbildningsföretagets organisation och resurser ger deltagarna förutsättningar att nå sina mål med utbildningen.Delvis inom ramen för andra kriterier, men ej uttalat.Ja.
Pedagogik. Utbildningsföretagets pedagogik ger deltagarna förutsättningar att nå sina mål med utbildningen.Ja.Ja. Kraven har skärpts.
Personell kompetens. Utbildningsföretaget säkerställer att de personer som anlitas i utbildningen för undervisning eller handledning har rätt kompetens.Ja.Ja. Kraven har skärpts.
Metodutveckling. Utbildningsföretaget arbetar kontinuerligt med och tar ansvar för metodutveckling i utbildningarna.Delvis.Ja. Kraven har skärpts.
Resultatuppföljning. Utbildningsföretaget följer upp och redovisar utbildningarnas resultat.Ja.Ja. Kraven har skärpts.
Systematiskt kvalitetsarbete. Utbildningsföretaget har ett välfungerande system för kvalitetsarbete.Inte krav men upplysningsvis.Ja.
Villkor för medlemskap SAUF (innan 2018)Villkor för medlemskap i Almega Utbildningsföretagen (från 2018)
Utövar verksamhet inom utbildningsbranschen med utbildning av vuxna för arbetslivet sedan minst 12 månader.Inget krav på verksamhetens längd.Ja.
Följer Stadgar för Almega Utbildningsföretagen.Ja. Motsvarande.Ja.
Bedriver aktuell verksamhet i juridisk person.Nej. Alla företagsformer tillåtna.Ja.
Visar upp den senaste årsredovisningen med revisionsberättelse och i övrigt styrker ordnad ekonomi.Delvis.Ja.
Uppvisar rating enligt minst nivå 40 i Creditsafe.Nej.Ja.
Inte har några aktuella ärenden hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Ja.Ja.
Har lämnat in en självdeklaration gällande Kriterier för kvalitetsauktorisation.Ja. Motsvarande.Ja.
Uppvisar giltig ansvarsförsäkring.Nej.Ja.
Tillämpar minst Utbildningsföretagens allmänna leveransvillkor (Standardavtal).Delvis inom ramen för auktorisationskraven.Ja.
Följer Utbildningsföretagens etiska reglerJa. Motsvarande.Ja.
Säkerställer att underleverantör är momsregistrerad, betalar skatter och avgifter, omfattas av underleverantörsförsäkring samt följer Utbildningsföretagens etiska regler.Nej.Ja.
Synliggör att det är ett medlemsföretag i sin marknadsföring och platsannonsering.Ja.Ja.
Årligen redovisar effekten av utbildningarnas genomförande.Nej.Ja.
Genomgår Utbildningsföretagens återkommande granskning och underställer sig tillsyn av Utbildningsföretagens auktorisationsnämnd.Delvis. Extern revisor tillämpades.Ja. Kraven har skärpts.

Kontaktpersoner i Utbildningsföretagen

Anna Romare

Förhandlare
Utbildningsföretagen

Anna arbetar som förhandlare/rådgivare och är avtalsansvarig för Utbildningsföretagen inom Almega Tjänsteförbunden.

Christer Hammar

Vice styrelseordförande Utbildningsföretagen
AcadeMedia

Christer Hammar är chef för AcadeMedias vuxenutbildning och styrelseordförande i Utbildningsföretagen.

Fredric Skälstad

Branschchef
Utbildningsföretagen

Fredric Skälstad är branschchef för Almega Utbildningsföretagen

Hans-Otto Halvorsen

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
Lernia

Hans-Otto Halvorsen är divisionschef på Lernia och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

hans-otto_halvorsen_lernia_200x200

Johan Winsborn

Kvalitets- och auktorisationschef
Utbildningsföretagen

Johan Winsborn är kvalitets- och auktorisationschef på Utbildningsföretagen.

0a17d6c

Jonas Jegers

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
FEI

Jonas Jegers är försäljningschef på FEI och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

unknown

Josef Nagy

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
Montico

Josef Nagy är affärsutvecklingschef och vice VD på Montico och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

Katharina Sjögren-Edström

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
Astar

Katharina Sjögren-Edström är Affärsområdeschef för Astar inom Thoréngruppen och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

namnlost-2-5

Pia Andersson

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
Astrakan Strategisk Utbildning

Pia Andersson är VD på Astrakan Strategisk Utbildning och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

namnlost-2-4

Pär Lager

Styrelseordförande Utbildningsföretagen
Academy

Pär Lager är styrelseordförande och bland annat Academy och Vinter och styrelseledamot i Plan Sverige, rådgivare, talare och författare. Pär är styrelseordförande i Utbildningsföretagen.

namnlost-2-2

Tommy Persson

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
IHM Business School

Tommy Persson är affärsområdeschef Yrkeshögskola på IHM och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

tommy_persson