Minnesanteckningar Erik Nilsson

Anteckningar från möte med Erik Nilsson 4 december 2017, 09:30-10:30 på Utbildningsdepartementet. Delegationen: Pär Lager, Christer Hammar och Fredric Skälstad

 

  1. Presentation av Utbildningsföretagen.

Delegationen berättade om Utbildningsföretagens verksamhet, auktorisation och sammansättning av medlemsföretag.

Erik Nilsson och medarbetare var intresserade och ställde följdfrågor om antalet anställda, kollektivavtal och antal företag. Vår uppfattning är att de uppfattade oss som en relevant aktör för samtal om vuxenutbildningsfrågor och innovation i utbildningsväsendet.

 

  1. Arbetsmarknadsutbildning till kommunerna

Delegationen tog upp frågan att arbetsmarknadsutbildningen skjuts över till kommunerna.

Erik Nilsson berättade att det finns planer för en slags regionalisering av vuxenutbildningen. Inga detaljer nämndes, men att regeringens ingång var att det krävdes ett bättre samarbete dels mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna, dels mellan kommuner i regionerna för att klara utmaningen.

Utan att Erik Nilsson explicit sade det uppfattar vi att det finns en plan för någon slags regionalisering av vuxenutbildningen.

 

  1. Vinst i välfärden

Delegationen tog upp helgens artikel av Ardalan Shekarabi där vuxenutbildningen nämns som ett område som ska omfattas av den kommande propositionen om vinst i välfärden.

Erik Nilsson nämnde, med reservation för att det inte är hans produkt att hela vuxenutbildningen inte kommer att omfattas av förslagen.

 

  1. Innovation i utbildningssektorn

Delegationen tog upp behovet av innovation och digitalisering i utbildningssektorn. Särskilt nämndes SNS-projektet som har studerat fördelarna med digitalisering.

Det blev en bra diskussion som inte landade i något konkret.

  1. Nästa möte

Spontant nämnde Erik Nilsson att vi borde ordna ett nytt möte om ca sex månader.

Kontaktpersoner i Utbildningsföretagen

Anna Romare

Förhandlare
Utbildningsföretagen

Anna arbetar som förhandlare/rådgivare och är avtalsansvarig för Utbildningsföretagen inom Almega Tjänsteförbunden.

Christer Hammar

Vice styrelseordförande Utbildningsföretagen
AcadeMedia

Christer Hammar är chef för AcadeMedias vuxenutbildning och styrelseordförande i Utbildningsföretagen.

Fredric Skälstad

Branschchef
Utbildningsföretagen

Fredric Skälstad är branschchef för Almega Utbildningsföretagen

Hans-Otto Halvorsen

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
Lernia

Hans-Otto Halvorsen är divisionschef på Lernia och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

hans-otto_halvorsen_lernia_200x200

Johan Winsborn

Kvalitets- och auktorisationschef
Utbildningsföretagen

Johan Winsborn är kvalitets- och auktorisationschef på Utbildningsföretagen.

0a17d6c

Jonas Jegers

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
FEI

Jonas Jegers är försäljningschef på FEI och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

unknown

Josef Nagy

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
Montico

Josef Nagy är affärsutvecklingschef och vice VD på Montico och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

Katharina Sjögren-Edström

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
Astar

Katharina Sjögren-Edström är Affärsområdeschef för Astar inom Thoréngruppen och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

namnlost-2-5

Pia Andersson

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
Astrakan Strategisk Utbildning

Pia Andersson är VD på Astrakan Strategisk Utbildning och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

namnlost-2-4

Pär Lager

Styrelseordförande Utbildningsföretagen
Academy

Pär Lager är styrelseordförande och bland annat Academy och Vinter och styrelseledamot i Plan Sverige, rådgivare, talare och författare. Pär är styrelseordförande i Utbildningsföretagen.

namnlost-2-2

Tommy Persson

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
IHM Business School

Tommy Persson är affärsområdeschef Yrkeshögskola på IHM och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

tommy_persson