Anmäl brister hos ett medlemsföretag

Om du upptäcker brister hos medlemsföretag i Utbildningsföretagen kan du anmäla det till oss. Då utreder vi ärendet och kontrollerar om medlemsföretaget brustit i villkoren för medlemskap eller kvalitetsauktorisation hos Utbildningsföretagen. Om medlemsföretaget är ett kvalitetsauktoriserat utbildningsföretag görs vid behov en särskild tillsyn av huruvida utbildningsföretaget bedriver sina utbildningar på det sätt som uppgivits enligt de kriterier för kvalitetsauktorisation som är grunden för deras kvalitetsauktorisation.

Skulle Utbildningsföretagen hitta avvikelser som inte lever upp till våra villkor för medlemskap eller kriterier för kvalitetsauktorisation ställer vi krav på att avvikelserna åtgärdas.

Prata först med medlemsföretaget
Om du av någon anledning är missnöjd med din utbildning bör du alltid i första hand ta upp problemet med den som anordnar utbildningen och försöka komma till rätta med problemet.

Så här gör du en anmälan
Om du har försökt lösa problemet genom kontakt med medlemsföretaget men fortfarande är missnöjd kan du göra en anmälan till Utbildningsföretagen. Notera att du kan endast kan anmäla brister vid företag som är medlemmar i Utbildningsföretagen. Du anmäler enklast genom formuläret Anmäl brist hos medlemsföretag nedan. Uppgifter som lämnas hanteras enligt personuppgiftslagen.

Har du frågor är du välkommen att kontakta  kvalitets- och auktorisationschef Johan Winsborn.

Vi har endast möjlighet att granska medlemsföretagen utifrån de villkor för medlemskap och kriterier för kvalitetsauktorisation som vi ställt upp. Andra frågor hänvisar vi vidare.

Vi utreder normalt inte anonyma anmälningar.

Vad kan en anmälan leda till?
Ett anmälningsärende avslutas med ett beslut som kan innehålla krav på att medlemsföretaget ska vidta åtgärder för att komma tillrätta med bristerna (rättelse). Grova förseelser kan leda till att medlemsföretaget fråntas sin kvalitetsauktorisation om sådan finnes och eventuellt utesluts som medlem ur Utbildningsföretagen. Beslutet kan också innebära att vi bedömer att det inte finns anledning att gå vidare i ärendet. Utbildningsföretagen utdömer inte viten och beslutar inte om kompensation till en enskild.

Anmäl brist hos medlemsföretag

Kontaktpersoner i Utbildningsföretagen

Anna Romare

Förhandlare
Utbildningsföretagen

Anna arbetar som förhandlare/rådgivare och är avtalsansvarig för Utbildningsföretagen inom Almega Tjänsteförbunden.

Christer Hammar

Vice styrelseordförande Utbildningsföretagen
AcadeMedia

Christer Hammar är chef för AcadeMedias vuxenutbildning och styrelseordförande i Utbildningsföretagen.

Fredric Skälstad

Branschchef
Utbildningsföretagen

Fredric Skälstad är branschchef för Almega Utbildningsföretagen

Hans-Otto Halvorsen

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
Lernia

Hans-Otto Halvorsen är divisionschef på Lernia och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

hans-otto_halvorsen_lernia_200x200

Johan Winsborn

Kvalitets- och auktorisationschef
Utbildningsföretagen

Johan Winsborn är kvalitets- och auktorisationschef på Utbildningsföretagen.

0a17d6c

Jonas Jegers

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
FEI

Jonas Jegers är försäljningschef på FEI och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

unknown

Josef Nagy

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
Montico

Josef Nagy är affärsutvecklingschef och vice VD på Montico och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

Katharina Sjögren-Edström

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
Astar

Katharina Sjögren-Edström är Affärsområdeschef för Astar inom Thoréngruppen och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

namnlost-2-5

Pia Andersson

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
Astrakan Strategisk Utbildning

Pia Andersson är VD på Astrakan Strategisk Utbildning och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

namnlost-2-4

Pär Lager

Styrelseordförande Utbildningsföretagen
Academy

Pär Lager är styrelseordförande och bland annat Academy och Vinter och styrelseledamot i Plan Sverige, rådgivare, talare och författare. Pär är styrelseordförande i Utbildningsföretagen.

namnlost-2-2

Tommy Persson

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
IHM Business School

Tommy Persson är affärsområdeschef Yrkeshögskola på IHM och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

tommy_persson