Almega Utbildningsföretagen

Almega Utbildningsföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar med vuxnas lärande och kompetensutveckling. Vi är ett stöd för dig som utbildar andra.

Branschföreträdare

Nyheter

Arbetsmarknaden förändras snabbt och kompetenskraven på medarbetare blir allt högre. Vår undersökning visar att människor som genomgått yrkesrelaterade utbildningar har större chans att få och behålla ett jobb. Därför måste politiker stärka individers incitament att utveckla den kompetens som krävs i framtiden, skriver Christer Hammar och Fredric Skälstad på Dagens Nyheters debattsida.

Du kan läsa rapporten i den bifogade länken och artikeln här.

Den 19 juni genomförde Utbildningsföretagen tillsammans med KTH och ett 15-tal medlemsföretag en workshop på temat GDPR och utbildningsverksamhet. Workshopen var en del av det gemensamma projekt om svenska utbildningsdata som Utbildningsföretagen deltar i.

Vid worskshopen redogjorde Utbildningsföretagen för de biträdesbestämmelser vi tagit fram. Dessa kan medlemsföretagen använda i sin helhet eller utgå ifrån om man behöver ta fram egna bestämmelser. Vidare bestämdes att Utbildningsföretagen skall ta fram en uppförandekod för GDPR under sensommaren. Denna kommer att skickas på remiss till medlemsföretagen.

Förutom GDPR diskuterades även nyttan och möjligheterna med ett kvalitetsregister för utbildningsbranschen.

På tisdagen årsmöte fick Almega Utbildningsföretagen två nya styrelseledamöter: Helene Lowall och Pia Svensson.

Helene är verksamhetschef på Kompetenslaget och har en bred erfarenhet av ledarskap i näringslivet.

Pia är utbildningschef på Radix AB. Hon har en gedigen bakgrund inom utbildningsbranschen, där hon har varit allt från lärare till operativ chef.

Förnyat förtroende i styrelsen fick Tommy Persson (IHM), Hans-Otto Halvorsen (Lernia), Jonas Jegers (FEI), Pia Andersson (Astrakan) och Josef Nagy (Montico). Tommy är ny vice ordförande.

Utbildningföretagens publikationer

Ladda ned dokument som beskriver utbildningsföretagens verksamhet eller utgör resurser för dess medlemmar.

Om Utbildningsföretagen

Almega Utbildningsföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar med vuxnas lärande och kompetensutveckling. Vi är ett stöd för dig som utbildar andra.

Almega Utbildningsföretagen grundades 1996. 2017 gick vi samman med Sveriges auktoriserade utbildningsföretag (Sauf) och bildade landets största branschorganisation för privata aktörer inom vuxenutbildningen. Vi ingår i Almega – som en bransch inom Almega Tjänsteförbunden – är därmed en del av Svenskt Näringsliv.

Vår verksamhetsidé
Vi auktoriserar utbildningsföretag och verkar för att förbättra medlemsföretagens villkor. I över tjugo år har vi arbetat för hög kvalitet och sunda affärsmetoder. Genom medlemsföretagens bredd och mångfald vill vi bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft och ge fler människor en väg in på arbetsmarknaden.

Utbildningsföretagen arbetar för en seriös utbildningsbransch. Vi ställer därför höga krav på våra medlemsföretag. Du som köper utbildning ska känna trygghet i en av våra medlemmar. Och du som ansvarar för ett utbildningsföretag får genom ditt medlemskap en stark röst som kan påverka dina marknadsvillkor till det bättre.

Dessutom träffas kollektivavtal inom Almega Utbildningsföretagen om löner och allmänna anställningsvillkor med Unionen och Sveriges Ingenjörer. Kollektivavtalen hittar du i Arbetsgivarguiden.

Vår vision
Vi vill att Sverige ska vara det mest effektiva och innovativa landet i världen för livslångt lärande och utbildning av vuxna för arbetslivet.

Kontaktpersoner i Utbildningsföretagen

Anna Romare

Förhandlare
Utbildningsföretagen

Anna arbetar som förhandlare/rådgivare och är avtalsansvarig för Utbildningsföretagen inom Almega Tjänsteförbunden.

Christer Hammar

Vice styrelseordförande Utbildningsföretagen
AcadeMedia

Christer Hammar är chef för AcadeMedias vuxenutbildning och styrelseordförande i Utbildningsföretagen.

Fredric Skälstad

Branschchef
Utbildningsföretagen

Fredric Skälstad är branschchef för Almega Utbildningsföretagen

Hans-Otto Halvorsen

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
Lernia

Hans-Otto Halvorsen är divisionschef på Lernia och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

hans-otto_halvorsen_lernia_200x200

Johan Winsborn

Kvalitets- och auktorisationschef
Utbildningsföretagen

Johan Winsborn är kvalitets- och auktorisationschef på Utbildningsföretagen.

0a17d6c

Jonas Jegers

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
FEI

Jonas Jegers är försäljningschef på FEI och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

unknown

Josef Nagy

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
Montico

Josef Nagy är affärsutvecklingschef och vice VD på Montico och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

Katharina Sjögren-Edström

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
Astar

Katharina Sjögren-Edström är Affärsområdeschef för Astar inom Thoréngruppen och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

namnlost-2-5

Pia Andersson

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
Astrakan Strategisk Utbildning

Pia Andersson är VD på Astrakan Strategisk Utbildning och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

namnlost-2-4

Pär Lager

Styrelseordförande Utbildningsföretagen
Academy

Pär Lager är styrelseordförande och bland annat Academy och Vinter och styrelseledamot i Plan Sverige, rådgivare, talare och författare. Pär är styrelseordförande i Utbildningsföretagen.

namnlost-2-2

Tommy Persson

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
IHM Business School

Tommy Persson är affärsområdeschef Yrkeshögskola på IHM och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

tommy_persson